Ladok

Julhälsning från konsortiechefen

2022-12-20

2022 börjar på att gå mot sitt slut och ett nytt år med nya möjligheter och naturligtvis nya utmaningar närmar sig. Året som varit har varit spännande och jag tycker att mycket positivt har hänt. En riktigt bra händelse skedde den 13 december då Ladokkonsortiet hade en extra stämma. Där beslutades om ett nytt konsortialavtal tillsammans med ett avtal för gemensamt personuppgiftsansvar och ett personuppgiftsbiträdesavtal med Umeå universitet. Det nya konsortialavtalet gäller till utgången av 2025.

Mållärosäte 1 i projektet utbildningsplanering, Sveriges Lantbruksuniversitet, har börjat att använda funktionaliteten fullt ut från och med juni 2022. I och med det så har nu fokus blivit att prioritera så att mållärosäte 2, Stockholms universitet, ska använda systemet vid halvårsskiftet 2023. Arbetet med studieavgifter och arbetet med digitala examen har pågått under året och under 2023 kommer båda dessa att lanseras. Utvecklingen av individuella studieplaner för forskarutbildningsnivån har påbörjats och beräknas också levereras under 2023.

Så året som ligger framför kommer att bli väldigt intressant och jag ser speciellt fram emot resultatet av den utredning som UKÄ påbörjat av förordningen SFS 93:1153. Den förordningen beskriver bland annat hur och till vilka lärosätena får lämna ut material från Ladok.

Nu så här några dagar före jul så kanske du håller på att trappa ner eller så har du fortfarande en massa saker som ligger kvar på din to-do lista innan jul. Hur som helst så hoppas jag att du får några dagar av avkoppling och chans att ladda batterierna inför det nya året. Tack från oss på Ladokkonsortiet för gott samarbetet under året som gått.

Ha nu en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!

Mauritz Danielsson
Konsortiechef