Ladok

Inspelning från informationen om förstudien

2020-03-20

Då alla lärosäten inte hade möjlighet att delta i frågestunden om förstudien Gemensamt stöd för utbildningsplanering den 11 mars, bjöd Ladokkonsortiet in till information på Zoom.

Inspelningen från den informationen hittar du här!