Inspelade webbutbildningar

Här har vi samlat alla våra webbutbildningar som redan ägt rum. De är indelade per utbildningsväg och under varje utbildning kan du både ta del av inspelningen från själva utbildningen samt presentationsunderlag.

Om du vill se agendan för ett specifikt utbildningstillfälle, finner du den under respektive utbildningsväg.


Forskarnivå

Utbildning på forskarnivå: examen, resultatrapportering, utdata och uppföljning 180426

Utbildningstillfället behandlar examen, resultatrapportering, utdata och uppföljning för utbildning på forskarnivå. Olika fall för att utfärda examensbevis kommer att tas upp.

Inför utbildningen rekommenderar vi att ni tagit del av:

Inspelning

 

Utbildning på forskarnivå – grunder och koncept
180228

Utbildningen besvarar frågor från lärosäten angående grunderna och konceptet för utbildning på forskarnivå.

Inför utbildningen rekommenderar vi att ni tagit del av:

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation, inkl frågor och svar från mötet (pptx)

Introduktion av konceptet kring utbildning på forskarnivå
161124

Innehåll: Genomgång, på en konceptuell nivå, hur utbildning på forskarnivå kan hanteras i nya Ladok, där det kommer att ges tillfälle att ställa frågor. Målgrupp är personer som arbetar centralt med Ladok och/eller med utbildning på forskarnivå.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation


Handlägga bevis och tillgodoräknande

Handlägga tillgodoräknande del 2
171207

Under utbildningstillfället går vi igenom några scenarier inom tillgodoräknande där det som tillgodoräknandet grundas på från början inte finns i Ladok.
Detta måste därför läggas in som annat resultat och annan merit.

– Student har läst vid annat svenskt lärosäte som inte finns i nya Ladok och vill tillgodoräkna sig detta.
– Student har varit på utbyte och vill tillgodoräkna sig utländsk utbildning.
– Student vill tillgodoräkna sig yrkeserfarenhet

Förberedelser för att delta:

Inspelning/presentation
Inspelning
Presentation

Handlägga tillgodoräknande del 1
171121

Innehåll: Under utbildningstillfället går vi igenom några vanliga scenarier för tillgodoräknande såsom:

  • Student vill tillgodoräkna sig del av kurs
  • Student byter lärosäte och vill tillgodoräkna sig kurser från det tidigare lärosätet

Förberedelser för att delta:

Inspelning/presentation:
Inspelning

Presentation

Hantering av tillgodoräknande i nya Ladok
170912

Innehåll: I den här webbutbildningen tar vi upp frågor som uppstått i handläggning av tillgodoräknande och dess relation till examen i nuvarande version av nya Ladok.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation


Handlägga bevisärenden

Bevishandläggning
170214

Innehåll: Hur man handlägger ett bevisärende.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation

Bevisinformation
170206

Innehåll: Hur man lägger upp mallar och kataloginformation.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation


Hantera studier

Kurstillfällesbyten
180612

Utbildningen besvarar frågor från lärosäten angående kurstillfällesbyten.
Utöver connect-mötet rekommenderar vi att ni tar del av sju filmklipp och en lathund för kurstillfällesbyten som finns på utbildningsvägen Hantera studier.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation med frågor och svar (power point)

Hantera utbytesstudier i Ladok
180327

Utbildningen besvarar frågor från lärosäten angående grunderna och konceptet för utbildning på forskarnivå.
Utöver connect-mötet rekommenderar vi att ni tar del av tre filmklipp och en uppdaterad lathund för utbytesstudier som finns på utbildningsvägen Hantera studier.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation med frågor och svar

Hantera studenter på program med inriktning
171107

Innehåll: Genomgång av två scenarier för program med inriktning: (1) Program med antagning direkt till inriktning, (2) Program där studenter väljer inriktning inför senare period.
Webbutbildningen beskriver konstruktionen i utbildningsinformation samt tillämpning i studiedeltagande.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation

Hur får studenten innehåll i sin studieplan?
Grundnivå/avancerad nivå, 171026

Innehåll: Genomgång av olika sätt att lägga in innehåll i en students studieplan, t ex att lägga till kurser för enskild student, att lägga till innehåll för hel kull studenter med hjälp av tillfällesstruktur med mera.

Inspelning/presentation:
Inspelning

Flöden i studiedeltagande i samband med terminsstart
170615 & 170823

Innehåll: Hur hanterar du registrering, återbud, uppehåll etc och var hittar du uppgifterna i nya Ladok.
Utbildningen är uppdelad i två tillfällen, en 15 juni och en 23 augusti, där det senare tillfället är på djupare nivå.

Inspelning/presentation:
Inspelning del 1 2017-06-15
Inspelning del 2 2017-08-23

Samspelet mellan NyA och Ladok
170607

Innehåll: Etablering och antagning av studenter i Ladok och NyA. Vad händer när lärosätet går över till nya Ladok? Gemensam utbildning från UHR och Ladok-konsortiet.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation

Programhantering och studieplan
170112

Innehåll: Introduktion av konceptet kring programhantering och studieplan.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation


Programhantering och studieplan del 2
170321

Innehåll: Fortsättning på programhantering och studieplan. Målgrupp är personer som arbetar centralt med studieadministration.

Inspelning/presentation:
Inspelning


System- och studentadministration

Studentinformation – interimspnr, pnr-byte, sekretesshantering, gemensamma persontjänsten
171024

Innehåll: Under utbildningen går vi igenom hur studentinformation integrerar med det nationella studentregistret (som tidigare omnämnts som den gemensamma studenttjänsten). Vilka uppgifter får Ladok från vilka källor? Vilka uppgifter är ändringsbara och hur påverkas Ladok av ändringar i NyA och vice versa?

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation

Behörighetsadministration – systemaktiviteter, behörighetsprofiler mm
171003

Innehåll: Under utbildningen går vi igenom hur användarbehörigheter fungerar i nya Ladok. Det inkluderar hur behörighetsprofiler skapas med hjälp av systemaktiviteter; hur systemaktiviteterna är uppbyggda; hur studenternas behörigheter fungerar och var du hittar mer information om behörigheter och systemaktiviteter.

Vi besvarar också några av de vanliga frågor kring behörigheter som kommit in till oss tidigare om exempelvis läsbehörigheter, om det går att styra vilken grunddata en användare kan ändra etc.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation

Samspelet mellan NyA och Ladok
170607

Innehåll: Etablering och antagning av studenter i Ladok och NyA. Vad händer när lärosätet går över till nya Ladok? Gemensam utbildning från UHR och Ladok-konsortiet.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation

Systemkonfiguration
170427

Innehåll: Genomgång av vilka inställningar som behöver göras innan produktionssättning.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation

Bevisinformation
170206

Innehåll: Hur man lägger upp mallar och kataloginformation.

Inspelning/presentation
Inspelning
Presentation

Grunddata
170127

Innehåll: En genomgång av grunddata: nationellt, nationellt/lokalt, enbart lokalt. Vi går igenom hur man lägger in och redigerar lokala grunddata.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation


Uppföljning och utdata

Inför årsredovisning (HST, HPR, återrapporteringskrav)
171122

Innehåll: Utbildningen kommer att ha fokus på de uppgifter som ska ingå i lärosätenas årsredovisning enligt regleringsbrevet, exempelvis väsentliga uppgifter och särskilda återrapporteringskrav angående utbildningsutbudet.

Målgruppen är de som arbetar med lärosätets årsredovisning, t.ex. controllers, uppföljningsansvariga, statistikansvariga etc.

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation

Repetition av grundläggande handhavanden i uppföljning, samt presentera nyheter
171031

Innehåll: Under webbutbildningen går vi igenom rapporterna i Uppföljning

Inspelning:
Inpelning

Informationsobjekt i uppföljningsdatabasen
170310

Innehåll: Informationsobjekt och tabellstruktur, samt hur informationen från Ladok2 representeras i uppföljningsdatabasen.

Inspelning/presentation:
Inspelning 
(tyvärr är ljudet  i en del av inspelningen inte bra)
Presentation

 


Supportstuga
180828

Innehåll: Möte för att besvara och lyfta frågor från lärosäten inför terminsstarten HT18.

Inspelning/Presentation:
Inspelning
Presentation

2018-08-22 | Malin Eivergard