Ladok

Information om funktionalitet under utveckling

2023-04-06

Nu lanserar vi nya informationssidor på Ladok.se om Ladokkonsortiets större arbetsområden. För närvarande är det fyra områden som berörs:

Varje område har en egen sida där det ges en översikt över områdets innehåll, omfattning och tidsplan. Tanken med sidorna är att ge lärosäten, användare och andra intresserade en inblick i vad konsortiet arbetar med innan det finns tillgängligt i systemet. Sidorna kommer därför att vara på en mycket övergripande nivå och kommer att uppdateras efter hand som ny information tillkommer. Förhoppningen är att de nya sidorna ska kunna fungera som en utgångsplats när någon vill veta mer om den funktionalitet som utvecklas. Från samlingssidan kan man sedan klicka sig vidare till andra platser där det finns mer information.