Ladok

22 eller 28 maj: utbildning om uppföljningsdatabasen

2019-04-02

Heldagsutbildning den 22 eller 28 maj

Ladokkonsortiet bjuder in till en heldagsutbildning om uppföljning, med fokus på uppföljningsdatabasen och IO- och BI-objekten. Utbildningen riktar sig till användare som ställer SQL-frågor mot databasen, den riktar inte in sig mot den avancerade specialisten. Vi kommer bland annat att ägna tid till att gå igenom innehållet i BI/IO-objekten.

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha god kännedom om hur utbildningen på det egna lärosätet är uppbyggd.

Innehåll

  • IO- och BI-objektens syfte och innehåll.
  • Skillnad mellan IO-objekt och BI-objekt.
  • Skillnad mellan UID och ID.
  • Skillnad mellan uppföljning i gamla Ladok och dagens Ladok.
  • Praktiska exempel och tips.

Datum och anmälan

Utbildningsdagen erbjuds vid två tillfällen för att så många som möjligt ska kunna delta. Innehållet är detsamma vid båda tillfällena.
När du anmäler dig kan du prioritera vilket tillfälle du helst önskar delta på:

• Tillfälle 1: 22 maj, kl 9-16
• Tillfälle 2: 28 maj, kl 9-16

Det finns plats för 2 deltagare per lärosäte, dock kan fler deltagare skickas från större lärosäten.

Anmälan görs senast den 17 april via detta anmälningsformulär.

Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, Stockholm.

Skicka gärna frågor i förväg

Vi tar tacksamt emot frågor i förväg som du önskar svar på under utbildningen.
Skicka in dem senast 8 maj till utbildning@ladok.se. Frågor besvaras i mån av tid och relevans för målgruppen för utbildningen.

Du kan givetvis även ställa frågor under utbildningsdagen.