Ladok

Hantera studenter på program med inriktning

2017-11-02

Tisdag den 7 november mellan klockan 11 och 12 går webbutbildningen ”Hantera studenter på program med inriktning av stapeln”.

Vi kommer att gå igenom två scenarier för program med inriktning. Webbutbildningen beskriver konstruktionen i utbildningsinformation samt tillämpning i studiedeltagande.

Inför utbildningen äska du ha tagit del av alla webbutbildningar samt lathunden för utbildningsväg Planera studier.

Webbutbildningen äger rum i e-mötesverktyget Connect: connect.sunet.se/l3_demo.

Den kommer att spelas in och finnas tillgänglig på Ladok.se i efterhand.

Läs mer om höstens utbildningar här.