Ladok

Hallå där Victor Claesson!

2019-03-11

Vilken roll har du på Ladokkonsortiet?

– Jag är en av flera nationella administratörer som hanterar den data i Ladok som är gemensam för alla lärosäten. Exempel är utbildningsmallar, grunddata och bevisinformation där jag fokuserar främst på utbildningsmallar. Jag är också samordnande för ett fördjupningsmaterial kring användningen av Ladok, Ladokvägledningen. Vägledningen rör funktionalitet och tillämpning, samt rekommendationer, beskrivningar och annat material som stödjer lärosätena i den lokala förvaltningen.

Hur länge har du arbetat vid konsortiet?

– Jag började i februari 2018.

Vad gjorde du innan?

– Innan jag började på konsortiet deltog jag i det lokala införandeprojektet för nya Ladok på Mälardalens högskola (MDH) vilket innebar förändringar på flera områden för oss. Det var både utmanande och ibland svårt men också stimulerande och jag kände att jag ville fortsätta att arbeta med detta.

I och med produktionssättningen av nya Ladok reflekterade vi mycket kring hur vi har arbetat hittills och hur vi skulle vilja arbeta. Det finns stora möjligheter att förbättra den studieadministrativa verksamheten och med mitt arbete med vägledningen till Ladok hoppas jag kunna underlätta för fler lärosäten att hitta de processer som passar dem.

I grunden är jag utbildad systemutvecklare och har arbetat både inom det privata näringslivet och inom högskolevärlden. Jag var i flera år teamledare för en supportverksamhet vilket gör att jag utgår från användarens perspektiv.

Vad är roligast och vilka utmaningar ligger det i att arbeta för konsortiet?

– Det roligaste är att det händer saker hela tiden och att man får jobba nära mycket kompetenta medarbetare som är experter inom sitt område. Jag lär mig hela tiden nya saker. Utmaningen ligger i att utveckla förmågan att se saker ur flera perspektiv, att inte bara utgå ifrån mitt eget lärosätes behov och önskningar utan lösningarna som vi tar fram ska fungera för alla.

Vad är aktuellt just nu?

– Vi har nyligen lanserat sidan som vi kallar Ladok Vägledning, en sida som gör det enklare att hitta till rätt delar i systemdokumentationen och som länkar vidare till vårt övriga material som inspelade utbildningar, guider och lathundar. Vägledningen gör att det blir tydligt vad som finns idag och det blir lättare att upptäcka vad som saknas. Lärosätena har kommit in med flera önskemål om till exempel bättre dokumentation och vägledning i de frågor som upplevs som oklara, vilket är bra och hela tanken med sidan som ska vara levande.

Här hittar du Ladok vägledning. 
Observera att sidan kräver inloggning.

Victor Claesson är en av flera medarbetare från Ladokonsortiet som deltar på Ladokträffen den 10 april.
Läs mer och anmäl dig till Ladokträffen här.