Ladok

Guide till övergången, Diploma Supplement

2019-03-13

Guide för att hantera övergången till de nya nationella texterna i Diploma Supplement

Nu finns en guide tillgänglig som beskriver hur lärosätet kan hantera övergången i Ladok till de nya fördefinierade texterna för bilagan till examensbevis (Diploma Supplement).

Guiden hittar ni här: https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/arendehantering-bevis-och-tillgodoraknande/bevisforberedelser

De nya fördefinierade texterna för Diploma Supplement läggs in Ladok genom en ny dokumentmall (med tillhörande dokumentkonfiguration). Den nya dokumentmallen finns tillgänglig för lärosätet den 12 mars i testmiljön (test.ladok.se) och den 14 mars i produktionsmiljön (start.ladok.se). Några saker kommer att behöva korrigeras av nationell administratör under torsdag förmiddag, så börja inte arbeta med de nya mallarna förrän på torsdag eftermiddag den 14 mars.