Gör en årsredovisning

Före verifieringsperioden bör en fullständig kontroll av ÅR-data göras. Då bör, om det är relevant, alla kategorier nedan kontrolleras.

Under verifieringsperioden görs stickprov så att total inte avviker från tidigare samt att någon kurs/något program stämmer.

I samband med den sista verifieringen under produktionssättningsveckan kan bara redan körda tester göras om igen för att se att resultatet inte avviker:

 • Kör en UB50 i gamla Ladok för innevarande år. Glöm inte att ta ut uppgifter på fil/papper via UB51/LW08
 • Kör en årsredovisning i nya Ladok (HST + HPR-rapporter) för innevarande år och jämför.
 • Dokumentera alla skillnader, även m a p kända skillnader i beräkningssätt.

Titta exempelvis på följande utöver egna jämförelser:

 • HST och HPR per kurs – utan betald studieavgift
 • HST och HPR per kurs – med betald studieavgift
 • HST och HPR per program – utan betald studieavgift
 • HST och HPR per program – med betald studieavgift
 • Omfattning och fördelning av utbildning på olika nivåer
  • Grundnivå HST andel kvinnor/män
  • Grundnivå HPR andel kvinnor/män
  • Avancerad nivå HST andel kvinnor/män
  • Avancerad nivå HPR andel kvinnor/män
 • Beställd utbildning
 • Uppdragsutbildning
 • Särredovining KPU (Kompletterander pedagogisk utbildning:
  • Antal helårsstudenter
  • Antal registrerade nybörjare (individer)fördelat på kvinnor /män
  • Antal examen (ämneslärarexamen 210 hp) fördelat på kvinnor/män
 • Antal inresande utbytesstudenter
  • Individer fördelat på kvinnor och män/antagande institution
 • Antal utresande utbytesstudenter
  • Individer fördelat på kvinnor och män
 • Examen Examensbenämning antal fördelat på kvinnor/män
 • Antal och andel kvinnor och män av studenter (antal individer och %)
  • Program (per fakultet/motsv)
  • Fristående kurser
 • Decemberprestationer. OBS! Det är inte möjligt att verifiera decemberprestationer under testerna inför produktionssättning, utan först efter att senare resultat har kommit in.
2019-11-06 | Webmaster