Ladok

Förändrat utbildningsmaterial

2019-10-21

Förändrat utbildningsmaterial

Under hösten pågår ett arbete med att korta ned de handhavandeguider som Ladokkonsortiet erbjuder. Nu har ytterligare ett antal handhavandeguider delats upp i kortade guider. Varje guide beskriver en eller ett fåtal funktioner och i och med detta blir det möjligt för lärosäten att välja vilka funktioner era användare får utbildning om.

Följande handhavandeguider har kortats ned:

 

För lärosäten som använder handhavandeguiderna idag

Om ni idag länkar era användare till handhavandeguiderna som listas ovan ned behöver ni alltså se över de länkar ni använder. Länken leder nu till en nedkortad version av den tidigare handhavandeguiden och ni kan alltså behöva komplettera med länkar till fler guider för att täcka de funktioner som ni vill informera användarna om.