Ladok

FAQ – Vanliga frågor och svar

Filtrera på kategori

Här får du svar på vanliga frågor gällande nya Ladok.

Till höger kan du både söka på enskilda ord och filtrera på olika kategorier.

Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt med nya frågor och svar.

Om du har några frågor eller funderingar kring FAQ:n kan du kontakta Margita Westin, ansvarig för systemdokumentationen.

 

20180926:

Workaround

För att göra registrering måste ni ta bort avstängningen, registrera och sedan lägga tillbaka informationen om avstängning.

20180926:

Registervård som innebär att en förstagångsregistrering (genomförd i nya ladok) tas bort (en gång) och ersätts av en ny förstagångsregistrering med motsvarande omfattning samt studieperiod och sker inom samma dygn (15:00 t.o.m. 15:00 efterföljande dygn) medför inte längre att det meddelas automatiska avbrott för studiemedel från CSN.

Registervård som innebär att en registrering (FFG, FO eller OM genomförd i nya ladok) tas bort (en gång) och ersätts av en ny registrering med avvikande omfattning och/eller studieperiod och sker inom samma dygn (15:00 t.o.m. 15:00 efterföljande dygn) kommet att skickas till CSN, men medför inte automatiska avbrott för studiemedel från CSN, då CSN kan ta hand om både avbrottet och den nya registreringen. Viktigt att registervård och den nya registreringen görs inom samma tidsintervall (15:00 t.o.m. 15:00 efterföljande dygn).

Registervård som medför att en registrering (FFG, FO eller OM) där studieperioden passerat tas bort meddelas inte längre CSN.

Scenarion som inte följer något av ovanstående ska fortsättningsvis meddelas CSN för att undvika att studenten drabbas av felaktigt meddelande. Exempelvis registervård av fortsättningsregisteringar respektive redan ändrade/registervårdade registreringar eller där man tagit bort och registrerat på nytt flera gånger under samma tidsintervall.

20180910:

20180827:

20180903:

Regeln för att bestämma om avbrottet är tidigt eller inte utgår från kurstillfällets studieperiods startdag och går 21 dagar framåt. Avbrott därefter blir ”Vanligt” avbrott. En student har inte möjlighet att datera sitt avbrott utan det blir avbrott när studenten aktiverar funktionen.

Ett återbud (oavsett om det är tidigt eller ej) kan inte tas bort eftersom registreringen i detta fall inte finns kvar. I stället lägger man till samma kurstillfälle igen och registrerar studenten.

 

20180704:

Rekommendationen att inte anta under produktionssättningen gäller i första hand för de lärosäten som produktionssätter, dvs är på väg in i nya Ladok. Övriga som redan använder Ladok kan anta som vanligt i NyA, men antagningarna kommer att fördröjas och inte komma över från NyA till Ladok förrän produktionssättningen är klar.

20180615:

I Ladok finns inte några krav på att födelsedatumet återspeglas i interimpersonnumret, men lärosätena har dock möjlighet att byta via NyA om behov av detta finns.

Om en student fått/knappat in felaktigt födelsedatum i NyA och endast har en förekomst i våra register är det enklast att genomföra ändringen i NyA. Observera att det är viktigt att först kontrollera identiteten. Gör sedan enligt följande:

1. Sök fram studenten i NyA (Registrera – personuppgifter)

2. Markera födelsedatumet och skriv in det korrekta.

3. Spara

Du kommer nu att få upp ett varningsmeddelande som frågar om du vill byta personnummer på studenten, vilket du vill.

4. Studenten erhåller ett nytt interimpersonnummer baserat på det nya födelsedatumet. Detta kommuniceras till ladok och byts automatiskt i ladok. Det gamla personnumret är fortfarande sökbart och syns i historiken.

20180614:

Om personnummer skickas med bindestreck fungerar inte inloggning i studentgränssnittet.

Det går att kontrollera via sp.swamid.se hur pnr är utformat – med eller utan bindestreck.

Det som används vid inloggning är norEduPersonNIN och för det gäller följande:
Personnummer i ADB-system Inom Skatteverkets ADB-system för folkbokföring lagras personnumret med tolv siffror, där de två inledande siffrorna anger under vilket århundrade en person är född. Siffran för århundrade kan vara 18, 19 eller – efter millennieskiftet – 20.

Siffran visas normalt inte på terminalbilder eller utskrifter men ingår i aviseringen av folkbokföringsuppgifter till andra myndigheter via Navet, Skatteverkets system för distribution av folkbokföringsuppgifter till samhället.

SWAMID rekommenderar att man följer denna princip för personnummer som skickas via attributet norEduPersonNIN, d.v.s. att personnummer representeras som 12 siffror utan bindestreck eller mellanslag.

Informationen hämtad från: SWAMID

 

20180612:

Det gäller att rensa hela vägen från början i det fel inlagda tillfället. Finns det kurser på det nya tillfället måste de först flyttas till fristående och sen går det att ta bort det felaktiga. Viktigt är att allt är tomt. Det vill säga börja att rensa underifrån tills att rätt nivå nås. När påbörjad kurspaketering tas bort så återställs det till det förra programtillfället. När man har ”Ändrat placering i studieplan” för alla kurser till fristående, så måste man ändra placering i studieplan för alla igen och flytta in dem till det korrekta kurspaketeringstillfället.

20180703:

Efter produktionssättning kan ni gå in och ändra perioden för studieuppehåll i de fall det finns anteckningar om den faktiska perioden för uppehållet, genom att ta bort det gamla och skapa ett nytt. Man kan ta bort alla uppehåll oavsett tillstånd/datum. (Man kan inte ändra något uppehåll, utan det är ta bort och skapa nytt som gäller.)

20180610:

Enligt Överföring av folkbokföringsuppgifter i systemdokumentationen:

Förnamn: Tilltalsnamn används om detta framgår med markering i filen från Navet. I annat fall används Förnamn.

Förnamnet trunkeras vid 50 tecken och ges inledande versal.

Mellannamn: Mellannamn lagras först i fältet för efternamn om inte mellannamn och efternamn tillsammans överskrider 100 tecken.

Efternamn: I fältet för efternamn lagras Mellannamn + Efternamn om Mellannamn finns. Om de två tillsammans inte överskrider 100 tecken används bara Efternamn.

Efternamnet trunkeras vid 100 tecken och ges inledande versal.

Tips: Om man som student inte gillar att alla förnamn hämtas kan man kontakta Skatteverket för att markera vad som är tilltalsnamn.

20180507:

Det är inget som ska fortsätta på sikt. Det är kopplat till produktionssättning, men finns ett eftersläp efter produktionssättningen eftersom man har så lång framförhållning med att lägga in sitt utbildningsutbud. Det görs på de flesta lärosäten ungefär 1,5 år innan utbildningen ges, vilket innebär att det kan ha lagts in i deras utbildningsdatabaser förra året och därför behöver synkas även i år trots att man varit inne i nya Ladok ett tag.

20180507:

De tillfällen som synkas är de som NyA bedömer att de saknar UID på och inkluderar bara de som finns i öppna antagningsomgångar.
Det går att kolla med NyA om de har fått UID:er på dessa tillfällen.

20180508:

Nej! Anpassning av LP02 till visa data från Ladok3/nya Ladok prioriterades bort eftersom examensansvariga meddelade på förfrågan att de inte använde LP02 i någon större utsträckning. Men man kommer troligen att prioritera uppgifter om doktorander när man utvecklar ersättning för LadokPing i Ladok3/nya Ladok.

20180508:

Eftersom NyA har gallringskrav och numera faktiskt gallrar studenter som inte varit aktuella i systemet på länge men låter dem ligga kvar i Gemensamma studenttjänsten (GST) kan det finnas ett antal personer där som inte förekommer i vare sig NyA eller Ladok, men en gång i tiden har förekommit i NyA. Folkbokföringsuppdateringar görs endast när det har efterfrågats från endera systemet, vilket gör att Ladok temporärt kan uppdateras med gamla uppgifter från tjänsten. Dessa skrivs dock över när färskare kommer från folkbokföringen.

20180508:

JA, dvs det går bägge vägarna

20180508:

Enligt dokumentationen går det inte att lämna återbud då man är registrerad på ett tillfälle.

I Nya Ladok så fungerar det som i gamla Ladok vid återbud vid registrering. Man får information om att återbud lagts i ett externt system och sedan är det upp till lärosätet hur de väljer att hantera det. Skillnaden är att det blir ärenden istället för att det som förut (i gamla ladok) kommer mail.

I dagsläget skickas ingen notifiering angående ärenden, det måste undersökas manuellt och åtgärdas manuellt. Åtgärder finns inplanerat och ska vara klart till terminsstart 2019.

20180508:

Scenario 1. Om en student lämnar återbud på en kurs i nya Ladok, läses det över till NyA direkt? Så ifall studenten loggar in i NyA efteråt så syns återbudet?

Scenario  2. Om en student lämnar återbud i NyA, stämmer det att återbudet direkt förs över även till nya Ladok?

Kort och gott så är svaret ja på båda scenariorna.

Läs mer i systemdokumentationen under kapitel Antagningsmottagning och aterbud och Aterbud avbrott till NyA.

20180426:

Den lösning som gjordes i höstas är en korrigering av algoritmen som körs när ett namn sparas i systemet, antingen vid inkonvertering från gamla Ladok, vid ”vanlig” nyetablering eller vid namnbyte (manuellt eller att namnet ändrats i folkbokföringen och därför triggar en uppdatering även i Ladok).

De personer som redan konverterats in felaktigt ligger kvar så tills något triggar en ändring. För att få en förändring att slå igenom finns en work around: Gör en riktig ändring i namnet först och ändra därefter tillbaka. Systemet förstår annars inte att en ändring gjorts om man bara ändrar gemener/versaler utan att även byta någon bokstav.

De studenter som etablerats i Ladok före september 2017 kan alltså fortfarande ha denna felaktiga visning av namnet, och kräver i dagsläget handpåläggning på ovanstående sätt för att visas korrekt. Däremot ska nya studenter slippa detta fel.

20180426:

Om en person har 2 pnr i Ladok med olika meriter så måste de flyttas manuellt i Ladok till det pnr som ska gälla efter sammanslagningen, oavsett om sammanslagning sker i NyA eller i Ladok. Flytten går att göra i efterhand eftersom meriterna på det ersatta personnumret finns i historiken i identitetsuppgifter.

20180426:

Nyetablerade personuppgifter går att ta bort så länge de inte fått en lärosäteskoplling, såsom ett förväntat deltagande, registrering eller annat.

 

20180425:

I nya Ladok används teckenstandarden Unicode (UTF-8), som tillåter alla sorters alfabet. Begränsning finns för verksamhetskoder, där bara A-Ö, 0-9 och några ytterligare tecken får användas. I kommunikation mot NyA används Latin-1 (ISO-8859-1). Det har länge funnits önskemål om att kunna använda tecken från andra alfabet än det latinska, t.ex. i avhandlingstitlar där man t.ex. kan behöva återge grekiska bokstäver och formler. För annan merit kan det också vara relevant. Det finns med andra ord inga planer på att införa några generella begränsningar, eftersom det skulle vara svårt att hitta vilken nivå som i så fall vore rimlig. Ett alternativ är att utforma lokala rekommendationer.

20180223:

Besök sidan https://sp.swamid.se/ och logga in med ditt konto vid lärosätet.

Efter inloggning får du upp en webbsida med information om ditt konto. På en av raderna framgår vad som är din eppn.

20180316:

Uppdatering av folkbokföringsuppgifter från Skatteverket sker en gång i veckan i nya Ladok. Beställning till Skatteverket läggs fredagar kl 21.00, beställningen omfattar samtliga studenter i nya Ladok. När beställningen är lagd kommer GST (gemensamma studenttjänsten) att skicka allt som en batch till Skatteverket (Navet). Efter detta dröjer det ett tag innan GST får svar (räkna med att uppgifterna är på plats i Nya Ladok efter helgen). När svar kommer så sammanställer GST detta och publicerar händelser som konsumeras av Nya Ladok. De publicerade händelserna gäller studenter som GST uppfattar att någon ändring skett för, och uppdateringarna sker då för de uppgifter som finns i GST och som förändrats.

Ändringar på följande uppgifter uppdateras i nya Ladok:

 • Personnummer
 • Födelsedata
 • Namn (ev mellannamn lagras i efternamnskolumnen)
 • Kön
 • Skyddad adress
 • Avliden
 • Ersatt av
 • Folkbokföringsadress
 • Avgiftsfri baserad på medborgarskap etc,

Uppdateringen leder till att händelser skickas internt och externt. Vid förändringar i uppgiften om ”Skyddad adress” och ”Ersatt av” skapas också ärenden på de lärosäten där studenten är kopplad.

20180228:

De måste ha en användare och inloggning till varje lärosäte, så att de hamnar på rätt u/h när de loggar in.

20180226:

Antagningar har felaktigt kommit in från NyA.

De felaktiga antagningarna måste man lägga återbud på.

Sedan fungerar Ladok som det är tänkt att fungera när det gäller studenter som gör återupptag av studier/byter programtillfälle.

Det viktiga är att tänka på att både program och programinriktning behöver ske tillfällesbyte för samt att antagningen som kommit från Nya är ej fungerande. De går inte att använda utan får i detta läge ses mer som information om vilket tillfälle studenterna skall in på.

Antagningsmottagningen (från NyA) släpper inte igenom antagningar där student redan har påbörjade studier på utbildningen (inkl. studier med avbrott/uppehåll) utan fastnar som en ”Ej hanterad antagning”.

20180213:

Workaround: Om du först gör exakt samma utsökning fast på termin så aktiveras spara som knappen – sedan måste du byta till att söka ut på hela året (utan att lämna fönstret med alla parametrar) och hämta den rapporten så kommer spara som knappen att vara aktiverad för rapporten som gäller hela året också.

Och om du gör enligt workaround och passar på att spara Exportera resultat och Exportera underlag innan du sparar sökparametrarna så borde det funka.

Problemet är att om du provar att använda de sparade parametrarna så kommer det att vara en förstagångsutsökning och då kommer inte heller spara som knappen att fungera utan det måste göras enligt workaround.

20180213:

Programnybörjare är inte ett begrepp som används av Ladok.

I beskrivningen av rapporten Studiedeltagande – registrering så finns begreppet Nybörjare på kurspaketering. Det är den parametern som man använder för att begränsa sin utsökning respektive gruppera resultatet för att få fram antal nybörjare på t.ex. program.

Förutom att begränsa på Nybörjare på kurspaketering kan man även välja att begränsa utsökningen till att bara omfatta ett specifikt program. Då väljer man i listboxen Utbildningstyp för kurspaketering attributet Program (2007PRG) och därefter väljer ett eller flera av de program som visas i listboxen Kurspaketering. Det betyder utsökningen är begränsad till att bara innehålla nybörjare på den valda kurspaketeringen (programmet). Istället för att begränsa på ett specifikt program så kan man istället välja att gruppera på Nybörjare och Program, Inriktning. I resultatet visar så antal nybörjare per program under den valda tidsintervallet.

Mer information finns i beskrivningen av Studiedeltagande.

20180209:

Schemalagd beställning sker en gång i veckan, fredagar kl 21:00.

Läs mer här: Gemensam studenttjänst

20171218:

Det finns möjlighet att hoppa över eller ta bort en period som du inte ska rapportera.

Ute till höger på den rad som du vill ta bort finns ett svagt grått kryss som är mycket svårt att upptäcka och förstå, se bild ovan.

Bilden visar även att du bara behöver ange de två perioder som du ska redovisa aktivitet för, dvs när datumen för andra perioden föreslås så redigerar du det datumet till det önskade alternativt skapar tre perioder och ”kryssar” bort den som inte kan/ska redovisas.

20171215:

Att skapa ett individuellt tillfälle gör man utifrån den student som ska läsa det tillfället. Det gäller även i de fall man vill skapa någon av de olika formerna av individuell ”kurs” tex individuellt åtagande på forskarnivå.

Det är inte möjligt att skapa individuella tillfällen eller kurser via användargränssnittet i Utbildningsinformation. Det är en rest av tidigare funktionalitet innan ”genvägen” från Studiedeltagande fanns.

20171215:

Om personen inte finns på något produktionssatt lärosäte, men i den gemensamma studenttjänsten, så hittar man den endast genom Studiedokumentation – Avancerat – Sök i gemensamma studenttjänsten. När du ska etablera en sådan person, kryssa inte i ”Skapa interimspersonnummer”-rutan.

20171215:

Det är i nuläget inte möjligt. Det finns åtgärder i backloggen med prioritering efter Lunds produktionssättning dvs tidigast juni 2018. Möjlighet finns alltid att ta status till komplett och avveckla/ställa in om man vill undvika misstag, verksamhetskoden blir dock förbrukad vid en sådan hantering.

20171211:

Tillsvidare gäller att utbildningsmiljön uppdateras varannan vecka. Huvudanledningen till att miljön uppdateras med nytt data är den pågående produktionssättningen av nya lärosäten vilka läggs in i utbildningsmiljön i och med uppdateringen. I UTB3 lades alla lärosäten in vid uppstart av miljön och därmed fanns inget behov av en uppdatering av data.

20171211:

Definitionen av antagningsomgång förs över automatiskt från NyA så fort som den har lagts in där.

20171204:

Klicka på ”Registrerad” så ska anteckning komma upp.

20171201:

 1. Skapa ett T-nummer under Studentuppgifter/Identitetsuppgifter/Skapa interrimpersonnummer
 2. Byt T-nummer till ett svenskt personnummer

20171201:

Det finns engelska benämningar för alla grunddatavärden, vilket framgår om man går in under Systemadministration/Grunddata och väljer aktuell kategori och värde.

20171201:

I dag framgår formatregler för kod samt övriga attribut i respektive lokal utbildningsmall i gränssnittet.

20171129:

Nya Ladok behöver definition av antagningsomgång och att de behöver läggas upp i NyA tidigare än traditionellt. När de har definierats i NyA förs de numera automatiskt över till Ladok.

20171129:

Det som utannonseras är ett programtillfälle som avser en inriktning.
Det är möjligt att för programtillfälle ange Alternativ svensk/engelsk benämning, dvs en annan benämning än för programmet för det enskilda programtillfället, som då gör det möjligt att särskilja mellan olika programtillfällen för samma program vid utannonsering..
Detsamma gäller även beskrivning, ämnesord mm.

Inriktningstillfället och dess placering i programtillfällets struktur används för att hantera students deltagande.

Mer information finns i webutbildningen ”Hantera studenter på program med inriktning”. Inspelningen finns på https://ladok.se/utbildningsvagar/planera-studier

Hantering av visning på Universityadmissions styrs av vilket värde som anges på educationEvent/visibleToInternationalApplicants. Information om vilket attribut på utbildningstillfälle som motsvarar educationEvent/visiblieToInternationalApplicants i Ladok finns på sidan Attribut vid utannonsering
Där finns även länk till EMIL-manualen för ytterligare information.

20170828:

Vi testar systemet för webbläsarna Google Chrome, Firefox och Microsoft Edge. Så om du upplever problem i en annan webbläsare rekommenderar vi att du istället provar någon av dessa tre. Felanmäl dock gärna när du stöter på problem så kan vi åtgärda dem.

 

20171023:

Alla verifikat som genererats genom Resultatleveransen måste flyttas ut från miljön och arkiveras på annat sätt då det inte går att återskapa dem i nya Ladok även om det ser som att de ligger i miljön. Det betyder att de sista verifikaten måste arkiveras innan Resultatleveransen stängs.

De resultat från Resultatleveransen som inte finns på något verifikat ännu behöver inte tas ut på verifikat innan ni går in i nya Ladok. Dessa verifikat kan skapas när ni är inne i nya Ladok efter produktionssättningen!

20171025:

Alla studenter som har skydd i gamla Ladok ska kontaktas för att ta reda på om de fortfarande har behov av skydd, då ska de också informeras om att skydd i Ladok innebär skydd på samtliga lärosäten.

Studenterna som ni skyddat tidigare bör ni kontakta innan ni tar bort skyddet. Om de har skydd på ett lärosäte som är produktionssatt måste ni skydda dem annars blir det problem vid konverteringen.

20171025:

Om det är studenter som kommit över till Ladok, men som aldrig påbörjat studier hos er så kan ni gallra dessa. Om de har skydd på ett lärosäte som är produktionssatt måste ni skydda dem annars blir det problem vid konverteringen.

20171023:

Utvandrad student: Om studenten är utvandrad och ni inte kan få tag på denne, bör det vara ofarligt att ta bort skyddet eftersom det inte finns några aktuella uppgifter att skydda.

20171023:

Alla studenter som har skydd i gamla Ladok ska kontaktas för att ta reda på om de fortfarande har behov av skydd, då ska de också informeras om att skydd i Ladok innebär skydd på samtliga lärosäten.

20171018:

Utbildningstillfällen som saknar studielokalisering ger problem i NyA och hos CSN och medför dessutom att underlaget för SCB:s statistik blir ofullständigt. Respektive lärosäte måste därför koppla alla sina studielokaliseringar till en (svensk eller utländsk) ort. Om en entydig ortskoppling saknas anger man lämpligen den huvudort man normalt bedriver utbildning på. Därefter behöver en omhämtning av meriter ske.

Information om hantering av studielokalisering finns på:

Koppla studielokalisering till ort (Detta är en del av produktionssättningen som även gäller löpande när lärosätet arbetar i nya Ladok).

Lärosätena behöver även se över så att alla utbildningstillfällen, där det finns förstagångsregistrerade har en studielokalisering. Saknas studielokaliering behöver det läggas till med hjälp av registervård, annars kommer även detta att leda till problem vid överföring till NyA. Information om registervård av utbildningstillfälle återfinns på:

Registervård av utbildning/utbildningstillfälle

20171018:

De systemaktiviteter som behövs idag är:

 • Resultat: Rapportera inkl klarmarkera
 • Resultat: Läsa information
 • Kataloginformation: Läsa användare och behörigheter

 

20171018:

Vi har förutsatt manuell hantering av avlidna så till vida att man gör avbrott på de utbildningar som studenten som pågår och återbud på sådana utbildningar som inte har påbörjats. En särskild märkning har också ansetts stötande.

20171018:

Att definiera ett användarkonto för att tex lägga in en aktör utan att det finns stöd för inloggning:

Vår starka rekommendation är att man undviker detta då det inte går att byta användarnamn i ett senare skede när det visar sig att personen behöver åtkomst till Ladok. Konsekvensen blir då två konton för samma person vilket är olyckligt och förvirrande.

Är det trots allt en önskad åtgärd så rekommenderar vi att användarnamnet tydligt signalerar ändamålet och avsaknad av inloggningsmöjlighet. Tex endastladok.”abc”@lärosätets_domänadress” eller aktor.”001″@lärosätets_domänadress”. (vissa specialtecken samt åäö är inte tillåtna)

Användarnamnet får inte riskera att kollidera med ett som senare skapas som användarkonto på lärosätet för annan person.

20171017:

Syftet med möjligheten att skapa PDF:en mer än en gång handlar bara om att kunna återskapa den om man av olika skäl tappat bort filen innan man sparat den i annat system. Dokumentet som skapas sparas inte i Ladok.

Det som händer när man väljer att ”visa utfärdat bevis” är att det skapas en ny fil, vilket i praktiken kan betyda att den inte till 100% har samma utseende om man gjort förändringar i tex bevisbenämningar, layoutparametrar, texter etc.

För att denna möjlighet endast ska användas sparsamt med viss försiktighet har vi valt att den inte är tillgänglig då ärendet är avslutat.
Att öppna ett ärende bör bara kunna göras av ett fåtal som är medvetna om innebörden.

20171012:

I samband med byte till nya Ladok kan det finnas Studentärenden som behöver hanteras manuellt:

Ärenden skyddad adress:
Ärenden angående skyddad adress – det är för att flagga att en manuell kontroll behöver göras för dessa studenters adresser för att se att de är korrekta. När ni är nöjda med att det ser ut som det ska vad gäller adresserna kan ni stänga ärendena.

Ärenden studieavgiftsskyldighet:
De ärenden ni fått in som gäller studieavgiftsskyldighet är även de för att flagga att dessa studenters status vad gäller studieavgiftsskyldighet bör kontrolleras. Det betyder inte att studenten är avgiftsskyldig. En manuell kontroll av avgiftsskyldigheten måste göras för att utröna vad som är korrekt.

Det sker en uträkning vad som gäller för studenten utifrån de uppgifter som finns – vad som är aktuell status syns under fliken ‘Sammanställning’ för aktuell student i fliken ‘Studentuppgifter’. Om ni konstaterar att den statusen är ok så kan ni stänga ärendet som kommit in.

20170924:

Det är bara de tillfällen som är aktuella i öppna antagningsomgångar som synkas.

20170912:

I innevarande sprint (89) kommer vi öppna möjligheten för studenter att göra avbrott via studentgränssnittet. Funktionaliteten har funnits ett tag, det är en systemaktivitet som öppnas. Systemaktiviteten KOMMER att ligga i behörighetsprofilen för studenter när den öppnas. Så OM lärosätet i properties för studentgränssnittet har valt att ”avbrottpakurs” ska vara aktiverad och om inga förändringar sker i studentprofilen för lärosätet så kommer denna funktionalitet automatiskt att slås på i och med leverans av 0.89.

För de lärosäten som INTE vill ha denna funktionalitet bör de se över sin beställning av properties-inställningar för studentgränssnittet, alt efter produktionssättning ta bort systemaktiviteten ”Student-Studiedeltagande: Avbrott – dokumentera avbrott” ur studentprofilen.

I studentgränssnittet så kommer studenten att informeras om vad avbrottet innebär. Vi kommer att försöka göra det väldigt tydligt vad avbrottet innebär beroende på när i tiden studenten gör det. Vi kan dock i första hand INTE styra meddelandet så att det ser annorlunda ut beroende på vilken typ av avbrott handlingen kommer att resultera i.

Det kommer i första versionen INTE vara möjligt för lärosätet att välja att student enbart ska få göra tidigt avbrott. Vi har önskemålet i backlog, men det är inte prioriterat att utveckla än vid jämförelse av annat som finns i backlog.

 

Det är ett antal systemaktiviteter som tidigare varit felaktigt märkta med rättighetsnivån ”lokal” när de egentligen var avsedda som systemaktiviteter på rättighetsnivån ”student”. Det innebar att de gick att lägga till i behörighetsprofiler med rättighetsnivå ”lokal” trots att det inte var meningen.

Rättighetsnivån har korrigerats för dessa systemaktiviteter (till nivå student) vilket innebär att de måste plockas bort från behörighetsprofiler med rättighetsnivån ”lokal” eftersom inga Student-rättigheter får vara med i lokala behörighetsprofiler, vilket är orsaken till felmeddelandet.

Det gäller de systemaktiviteter som har förledet ”Student” – jag ser i profilen ”BTH testprofil full behörighet” att det finns tre st sådana, nämligen:
Student-Studiedeltagande: Läsa information
Student-Studiedeltagande: Studieaktivitet och -finansiering – endast läsa
Student-Studiedeltagande: Studieavgiftsbetalning – endast läsa

Prova att ta bort dem och spara om behörighetsprofilen innan du försöker lägga till några nya systemaktiviteter så borde det lösa problemet.

20170907:

Systemaktiviteten Studiedeltagande: Handlägga ärende är en ej produktionsklar systemaktivitet. Den är inte tillgänglig i produktionsmiljön och har därmed ännu ingen funktionalitet kopplad till sig.

20170907:

Ja, systemaktiviteten ”Utbildningsinformation: Publicera utbildningsinformationsstruktur” ger behörighet att publicera utbildningstillfällesstrukturer, till exempel programtillfällesstruktur.

 

20170907:

Studentprofilen kopplas inte mot någon. Alla studenter som loggar in i studentgränssnittet får den automatiskt, den är lite speciell.

20170907:

En användare som har systemaktiviteten ”Utbildningsinformation: Skapa och uppdatera utbildning i status utkast” i sin behörighet kan skapa och uppdatera alla utbildningar oavsett utbildningsform eller utbildningstyp.

20171003:

Det finns 2 olika behörigheter när det gäller att skapa och uppdatera grunddata och dessa ger nu behörighet till alla grunddata inom respektive område.
– i bevisinformation – går det att skapa och uppdatera för alla bevisgrundtyper
– i kataloginformation – går det att skapa och uppdatera för alla grunddatakategorier

20170907:

Aktiviteter med förled Student kan enbart ingå i en studenträttighetsprofil. Systemaktiviterna ska ingå i en studentprofil för att få rättigheter till funktionaliteten oavsett om lärosätet använder det nyckelfärdiga eller har ett eget gränssnitt som går mot våra rest-tjänster. Det finns något fler systemaktiviteter skapade på studentnivå än vad vi hittills har släppt funktionalitet för. Så även om dessa tilldelas en studentprofil så kommer det inte vara möjligt att göra de sakerna i systemet.

20171003:

Användaren bör tilldelas samtliga systemaktiviteter med rättighetsnivån läsrättighet för att försäkra sig om att de systemaktiviteter de ska utföra kommer att fungera i alla situationer i systemet.

20171003:

Från början var det tänkt att systemaktiviteter med läsrättighet skulle kunna vara begränsade med vad användaren kan se men behovet av att det ska kunna fungera för användaren att kunna läsa det som behövs när en systemaktivitet ska utföras har blivit viktigare att uppfylla.
Användaren bör tilldelas samtliga systemaktiviteter med rättighetsnivån läsrättighet för att försäkra sig om att de systemaktiviteter de ska utföra kommer att fungera i alla situationer i systemet.

Studiebehörighet ingår i systemaktiviteten Studiedeltagande:Läsa studiebehörighet men inte i Studiedeltagande:Läsa information. Det innebär att användaren behöver tilldelas båda dessa systemaktiviteter.

20170907:

I nya Ladok väljer man vilka programtillfällen som ska skickas över och kan se start- och slutdatum för dem i gränssnittet. Redan i utsökningen finns möjlighet att välja ett datum då programtillfället ska fortgå.

Ex: Datumet 2017-10-01 väljs.
Då filtreras alla programtillfällen bort som har startdatum senare än 2017-10-01 och slutdatum tidigare än 2017-10-01. I gränssnittet listas samtliga programtillfällen som uppfyller utsökningskriterierna och användaren väljer själv vilka av dessa som ska skickas underlag för anmälan inom program till NyA för.
Förhoppningsvis innebär denna filtreringsmöjlighet större kontroll och mindre ”bakåträkning” än befintlig/tidigare utsökingsfunktionalitet.

Funktionaliteten är ännu inte levererad, men vi räknar med att det finns ett fullgott stöd inför NyAs septemberleverans, då anpassningarna levereras från deras sida.

20170907:

Precis som tidigare behöver det finns en registrering inom programtillfället för att de ska inkluderas i utsökningen och föras över till NyA. Dvs, det måste ha påbörjats.

Har överföring redan gjorts från gamla Ladok ligger detta kvar i NyA, men kan givetvis kompletteras vid behov om man missat något eller misstänker att det tillkommit studenter på de programtillfällen som nyligen startat.

Nej, utsökningen baseras på att det finns pågående deltagande inom det aktuella programtillfället.
När NyA skickar tillbaka tillfällesantagningen framgår program samt eventuell inriktning, vilket gör att den hamnar i studieplan för studenten, oavsett hur programtillfällesstrukturen ser ut.

20170829:

Här har jag/vi lobbat starkt för att det ska sättas upp ett GUI även för dessa körningar. Det ska vara på gång, dock oklart när det kan vara på plats.

20170829:

Observera att IK stannar i beroende kategorier om det går fel i en kategori (ex. om det går fel i kategorin för kurs går IK inte vidare till kurstillfälle) även i dessa körningar. Dvs, det kan (men behöver inte) dölja sig fel ’bakom’ dessa fel. De bevistyper som saknats i produktion är nu på plats och det ska fungera så fort dessa körningar styrs om till den sprint som slutar idag.

 

20170829:

I de dagliga körningarna återställs allt varje kväll. I MIT-IK sker återställning av data endast varje fredag. Det innebär att om något korrigeras i en kategori som gått KLART (ex ett kurstillfälle läggs till) så körs inte den kategorin om, utan det är först när IK startas om efter en återställning som kurstillfället tas med.

 

20170829:

Körningarna hänger inte ihop mer än att de går mot en aktuell version av er Ladok-databas vid olika tillfällen. De kan också ha olika versioner av IK. De dagliga körs på senaste release av Ladok3 så fort den är släppt. Det dröjer ju några dagar innan den är på plats i MIT-IK.

 

20171011:

I nya Ladok skapar man versioner av kurser. En kursversion gäller från och med en utpekad period (termin) och kan  få en eller flera kurstillfällen knutna till sig. En kursversion kan innehålla en enda uppsättning moduler (provuppsättning). I de fall man behöver ändra något i en kursversions moduluppsättning måste en ny version av kursen skapas.

 

 

20170829:

Skriptet kontrollerar om kombinationen examinatorskod och institutionstillhörighet i kolumnen LARARE och LINST saknas i tabellen LARARE. OBS! Konverteringen stannar inte av detta fel.

Uppgift om examinator och institution (där det förekommer) kommer troligtvis att presenteras som textuppgift (dvs. inte sökas fram ur databasen) ihop med resultatet i Ladok3. Lärosätena ges därför chansen att med skriptet se till att få det så rätt som möjligt. I de kvarstående posterna bör data, som inte är korrekt, blankas bort, då informationen saknar mening och endast blir förvirrande.
Ett rättningsskript som blankar ut värden är levererat till DB03.

 

20170829:

Skriptet söker fram alla poster som har en programtermin i fel ordningsföljd i förhållande till annan programtermin och termin.

 Vill man ha korrekta anteckningar om programtermin måste man rätta med RV15 eller SQL.

 

20170829:

Rättningsskript till DB03 är levererat.

 

 

20170829:

Skripten söker fram poster där avbrottsdatum ligger innan ett godkänt respektive ett underkänt provdatum.  Avbrottsdatum samma dag tas om hand av IK i den nuvarande versionen, framöver kommer det att läggas in som det är. Avbrottsdatum som ligger före ett resultatdatum måste rättas manuellt.

 

20170829:

Skriptet söker fram poster där den sammanlagda poängen per termin inte överensstämmer med kursens totala poäng i tabellen KURS.
En ny batch, EB52,har levererats som hjälper till att rätta de poster som beror på avrundningsfel och vars poängskillnad är 0.2 eller mindre i tabellerna KTILL3/KTFORT3 och KTILLP. Övriga poster, som kommer ut på en fellista, måste rättas manuellt.

Gäller ej poster med 0.0 hp.

20170829:

Skriptet söker fram värden där EXINR inte är på fyra (4) tecken och/eller innehåller otillåtna tecken.
Längden på koden har ingen betydelse för Ladok3. I nuvarande Ladok kan det dock bli problem och då bör man köra EB36 för att åtgärda det.

 

20170829:

Skriptet söker fram löpnummer som inte samma termin har en motsvarighet i UBINDRG. Skriptet har fått en lite otydlig beskrivning, men det söker fram resultatposter där det saknas motsvarande registrering.

20170829:

Skriptet söker ut dubbletter utifrån benämning. Sökningen tar däremot inte hänsyn till om den ena koden är nedlagd. Om man haft en lokal kod som sedan byts ut mot en STARS-kod ska man ju köra RB01 och då kommer den gamla koden ligga som nedlagd. I vissa fall förekommer att två olika lärosäten har samma namn, och då ska det ju givetvis inte göras något.

20170829:

Skriptet söker fram titlar för projekt-/examensarbete som innehåller färre tecken än 3. Skriptet skickades från början ut i Handbok 8, men har sedan dess återkallats. Och det är helt frivilligt om man vill göra något åt detta!

20170829:

Skriptet söker fram poster med blankt/tomt värde i kolumnen TITELS (svensk titel) eller som endast har ett värde i kolumnen TITELE (engelsk titel) eller blankt i bägge.
Det finns ett rättningsskript, som tar bort poster som saknar både svensk eller engelsk titel, i DB03.

 

20170829:

Skripten söker fram poster, där betyg eller kombinationen betyg och betygsskala i själva resultatposten saknas i tabellen BETSKALA (observera att det inte görs någon sökning mot tabellen kurs, det är alltså helt ok med att ha en kurs med annan betygsskala).

 Rättning kan ske med hjälp av funktionen RV03 i Ladok Nouveau.

20170829:

Stämmer för program och programinriktning, men INTE för examen och examensinriktningar! Examensinriktningar måste vara entydiga, byt vid behov med engångsbatchen EB36.

20170828:

Det stöd som ges inför och under produktionssättningen finns beskrivet här.

20170828:

Skriptet söker ut kurser med konverteringsmärkning J som det gjorts ffg-registrering på H07 eller senare. Observera att detta inte är fel på de lärosäten som inte bytte koder i samband med Bologna. Rättning måste göras om det betraktas som fel av lärosätet.

IK kommer att tolka dessa kurser som tillhörande 1993-års studieordning. Om det inte stämmer med lärosätets bild måste posterna rättas, t.ex. genom att man tar bort konverteringsmärkningen och ser till att det finns inlagt utbildningsnivå på kursen.

Läs mer under rubriken Bolognafrågor.

 

20170828:

Skripten ska användas som kontrollskript av lärosätena!

Om lärosätet inte tycker att det som söks fram är fel, så är det viktigaste att säkerställa att det finns information nog för IK att tolka uppgifterna på samma sätt som lärosätet önskar. Lärosätet kontrollerar att posterna har rätt märkning för respektive studieordning och att märkningen stämmer med hur IK tolkar uppgifterna.

Kurser som lärosätet anser har dubbla studieordningar ska märkas upp med lokal serie och klass ”L3SERIE”/”SO93_07”. Kurserna kommer att läggas in i egen utbildningstyp med egen mall i Ladok3 där det finns alla attribut från både SO93 och SO07.

Om ingen sådan märkning finns i lokal serie och klass tolkar IK enligt följande:

Om kurs har konverteringsmärkning (kurs.konvert=J)

– IK:n tolkar kursen som SO93.
Om kursen saknar märkning om dubbel studieordning kommer angiven utbildningsnivå (KURS.UTBNIVA) och information om huvudområden INTE att konverteras över.

Om kurs saknar konverteringsmärkning (kurs.konvert=”)

– IK:n tolkar kursen som SO07.
Om kursen saknar märkning om dubbel studieordning kommer angiven fördjupningsnivå (KURS.KNIVAUHA) INTE att konverteras över.

Informationen gäller även för program.

 

20170828:

Alla personposter måste rättas på samma sätt, oavsett avliden-markering eller ej.

20170828:

Skriptet söker fram kurser som konverterats och som använts (ffgreg) efter 2007-07-01 men som saknar utbildningsnivå.

Nej, kurser före Bologna ska inte ha utbildningsnivå – förutsatt att lärosätet inte använt kurserna i båda studieordningarna. I konverteringen följer inte utbildningsnivå med för kurser före Bologna, som inte märkts upp som att de tillhör två studieordningar. Om kursen använts efter Bologna måste det finnas utbildningsnivå, då den nya studieordningen kräver det.

Läs mer under rubriken Bolognafrågor.

 

20170828:

De regelfiler för PNRFEL som listar någon form av resultat eller registrering måste tas om hand då det är en uppgift som vi är skyldiga att spara. Fel här innebär att posten inte kan visas i gränssnittet! Om det är ett svenskt personnummer kan man hämta personuppgifter från skatteverket och etablera namnuppgifterna på nytt. Gäller det ett interimspersonnummer kan man leta i andra tabeller om man hittar namn för att kunna etablera på nytt, som t.ex. INTERIM eller DOKRAD (för forskarstudent). Man även bör kolla mot GAMMALNY så att inte en cirkelhänvisning lagts in. Här måste man göra rättning direkt i databasen.

Om det endast finns behörighetsuppgifter för ett personnummer utan post i NAMN kan det bero på att man kört städningsprogrammet RB06 – Gallring av personuppgifter för flera personer; under en period var inte behörighetstabellerna inkluderade i RB06. Dessa uppgifter kan rensas bort.

Fel kan också ha uppstått vid ett personnummerbyte som inte blivit komplett. I det fallet kan man köra EB42 – Ej verkställda personnummerbyten. I vissa fall måste man dock göra rättning direkt i databasen.

Se även information om personnummerproblem som skickats ut till Ladokansvariga och som finns länkad på sidan sidan ”Förberedelser i nuvarande Ladok” under ”Produktionssättning av nya Ladok” på ladok.se.

 

20170828:

Programplanerna konverteras till programtillfällesstruktur för program som startat ht 2007 eller senare. Terminsregistreringar konverteras som aneckningar på program.

 

20170828:

Det innebär att studiedeltagandet i nya Ladok alltid kopplas till kursen via ett specifikt kurstillfälle. Det går inte att registrera sig utan att säga på vilket kurstillfälle det sker.

 

 

20170828:

Ja, det är de avvikande veckorna (dock omvandlade till datum) som läggs in.

20170828:

Omfattningen för lic ligger på utbildningstillfället, och är hälften av 240 hp.

 

20170828:

Nationella koder finns numera, det bästa är att byta till dem. Gamla koder för utländska högskolor måste bara rättas om koden innehåller otillåtna tecken (se fråga om godkända tecken i verksamhetskoder).

 

20170828:

De kommer inte att konverteras, måste hanteras manuellt.

 

20170828:

Med verksamhetskoder menas kurskoder, programkoder, provkoder etc. Tillåtna tecken i verksamhetskoder är A – Ö, 0 – 9 samt tecknen punkt(.), kolon (:), bindestreck ( – ), understreck (_) och plus ( + ).

 

20170828:

Skicka in det som ett ärende i Ladok Jira: www.support.ladok.se.

20170828:

Ja, handböckerna kan innehålla felsökning på flera tabeller/kolumner som IK ännu inte börjat konvertera!

 

20170828:

Beroende på omfattning måste antingen nya Ladok acceptera informationen eller så måste lärosätet arkivera informationen, och därmed inte ta in den i nya Ladok. Börja med att skicka in ett ärende i Ladok Jira: www.support.ladok.se. Därefter utreds det om det behöver tas nya beslut om konverteringen.

20170828:

Konsekvenserna blir i de flesta fall att informationen inte kommer över till nya Ladok. Kör Informationskonverteraren (IK) och titta i felrapporten och i gränssnittet för MIT-IK på t.ex. aktuell student. Om något för en student inte går igenom går inget annat över för den studenten heller. Om ett registreringsfel finns går inga resultat över. Läs användarhandledningen för IK.

20170828:

Ungefär 6 veckor innan verifieringsperioden påbörjas hjäper Ladok3-projektet till att köra mer frekventa IK körningar åt lärosätet. Dessa körningar körs i lokala miljöer där lärosätet inte kommer åt datat utan får ett mail med resultatet av körningen samt tillgång till en fellista från körningen. Syftet är att ge lärosätet snabbare feedback på rättning av fel. Körningarna går på servrar som används till andra uppgifter parallellt och det finns ingen garanti att körningarna går igenom varje natt.

 

20170828:

Produktionssättningsteamet bjuder in lärosäten som ännu inte påbörjat verifieringsperioden att lyssna på tester som görs med andra lärosäten. Allt testarbete sker via Adobe Connect.

 

20170828:

De olika miljöer som används finns beskrivna här. Verifieringsmiljön skiljer sig från övriga miljöer som används innan man går i produktion (MIT miljöer och temporära utbildningsmiljöer) genom att verifieringsmiljön innehåller en kopia av allt data från produktionsmiljön. Det innebär att produktionsmiljön är mer avskalad vad gäller grunddata och mallar (övriga miljöer innehåller en del data/mallar som lagts upp för att underlätta testarbetet för lärosätena).

20170828:

Det som måste vara klart innan verifieringsperioden påbörjas finns beskrivet här.

20170828:

På varje teststeg står vem som är ansvarig för att utföra arbetet. De steg som utförs av lärosätet ansvarar Lokal projektledare för. För varje teststeg står också vem/vilka som utför arbetet, där framgår vilken typ av kompetens som behövs.

20170828:

Verifieringsmiljön är tillgänglig från och med den dag då testerna påbörjas till när produktionssättningen är klar. Inför varje testomgång tas miljön ner i ca 3 arbetsdagar för att preparera miljön.

20170828:

Testerna i verifieringsmiljön inleds med att IKn körs, därefter verifierar lärosätet data. Det är inte lämpligt att koppla på integrationer före lärosätet är klara med verifiering av data (tidigast dag 3 av testerna).

20170828:

Verifieringsperioden börjar ungefär 5 veckor innan produktionssättning. Det som görs under verifieringsperioden finns beskrivet här. Det som ska vara färdigt innan verifieringsperioden beskrivs på denna sida: Avsluta förberedelsefasen .

2017-08-28:

Verifieringsmiljön blir tillgänglig när lärosätets testperiod börjar. Datum för tester finns här. Under den första testomgången körs IKn i verifieringsmiljön under den första testdagen, miljön är tillgänglig dag 2 av testerna.

2017-08-28 | Margita Westin