Emrex

Emrex är ett system som används för att hämta meriter från utländska lärosäten. Det fungerar så att studenten går in i Ladok för studenter, väljer ”Utländska meriter” och hämtar där meriter från det utländska lärosätet.

Studenten kan få ut en pdf med sina meriter men de läggs också in i Ladok som annan merit och kan användas som underlag för tillgodoräknande. De kommer in som andra meriter automatiskt om inga fel upptäcks. Om systemet inte klarar att tolka data måste lärosätet aktivt välja att tillåta dem på lärosätet. Meriterna vidimeras av användaren ”Ladok Emrex”.

Studenten måste först logga in i Ladok för studenter och sedan efter att ha valt land och lärosäte logga in en gång till med gästlärosätets inloggning.

För närvarande är det endast meriter i form av avklarade kurser som överförs (Transcript of Records).

Hur gör utländska studenter

Ladok driver också en knutpunkt, en så kallad DAP (Data Access Point), som vid anrop kan leverera information från svenska lärosäten till andra parter. Utländska studenter kan via sitt hemlärosäte hämta meriter. De loggar då in i hemlärosätets system och efter val av Sverige som datakälla logga in igen med samma inloggning som till Ladok (Swamid). Knutpunkten levererar data från alla lärosäten som använder Ladok.

Vem kan använda

Alla studenter med inloggning till Ladok för studenter kan hämta meriter men från ett begränsat antal lärosäten. För en uppdaterad lista över vilka länder och lärosäten som använder Emrex, se https://emrex.eu/sweden.

Juridisk grund

Emrex bygger på att det är studenten själv som initierar transaktionen. Det behövs inga avtal mellan lärosäten utan studenten ger vid överföringen sitt godkännande till att studentuppgifterna överförs. Studenten måste också logga in i två system, både hemlärosätets lösning och på gästlärosätet.

Eftersom det är studenten som styr över transaktionen är det inte begränsat till att vara just lärosäten som använder Emrex för överföring av meriter. Det finns exempel i andra länder där Emrex används för antagningsändamål och t o m för att skapa dataunderlag för studentens meritportfölj.

Mer information

Vill du veta mer, kontakta Tor Fridell, verksamhetsexpert vid Ladokkonsortiet.
Epost: tor.fridell@liu.se

2022-11-17 | Webmaster