Ladok

Webbutbildning: Flöden i studiedeltagande i samband med terminsstart (uppdaterad)

Torsdag den 15 juni kl. 11:00 – 12:00 äger första delen av webbutbildningen ”Flöden i studiedeltagande i samband med terminsstart” rum.

Utbildningen tar upp frågor som hur hanterar du registrering, återbud, uppehåll och var hittar du uppgifterna i nya Ladok.

Utbildningen är uppdelad i två tillfällen, en 15 juni och en 23 augusti, där det senare tillfället är på djupare nivå.

Inför utbildningstillfällena rekommenderar vi att ni förbereder er genom att exempelvis titta på  inspelade demonstrationer av systemet. Vi återkommer med mer information om det.

Inför utbildningen rekommenderar vi att ni:

  • Läser igenom Studiedeltagande i lathunden.
  • Tar del av tidigare webbutbildningar för Programhantering och studieplan (2017-01-12, 2017-03-21) samt Samspelet mellan NyA och Ladok (2017-06-07).
  • Tar del av demonstration av sprint 76 ”.

Webbutbildningen äger rum i e-mötesverktyget Connet: connect.sunet.se/l3_demo.

Utbildningen kommer att spelas in och finnas tillgänglig på Ladok.se i efterhand.

2017-06-13 |