Ladok

Utökat servicefönster i Ladok – produktionsmiljö

Torsdag, 2019-05-23 från kl 03.00 till kl 09.00 kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av ett utökat servicefönster, inklusive uppgradering till version 1.28. (För mer info, se tidigare meddelande 2019-05-15).
Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 09.00 kommer miljön vara tillgänglig igen. Observera att SQL-åtkomst till Uppföljningsdatabasen kommer vara tillgänglig från kl 12.00.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

2019-05-21 | Ladoksupporten