Ladok

Utökat servicefönster i Ladok – produktionsmiljö

Torsdag, 2019-05-23 från kl 03.00 till kl 09.00 kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av ett utökat servicefönster, inklusive uppgradering till version 1.28. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Vi har under en längre tid arbetat för att minska nedtider i produktionsmiljön. I samband med uppgradering till version 1.28 genomförs anpassningar av produktionsmiljön för att kunna åstadkomma det.

Senast kl 09.00 kommer miljön fungera normalt igen.

 

2019-05-15 | Ladoksupporten