Ladok

Utökat servicefönster för Ladok – produktionsmiljö och Ladok – utbildningsmiljö

Vid kommande (fem) planerade uppgraderingar, version 1.79.0 – 1.83.0, kommer Ladok – produktionsmiljö och Ladok – utbildningsmiljö påverkas av ett utökat servicefönster.

Servicefönstret kommer att förlängas med en timma varför uppgraderingarna, vid respektive tillfälle, kommer att ske från kl. 04.00 till kl. 07.00 (Obs!). Under denna period kommer miljöerna inte vara tillgängliga. Senast kl. 07.00 beräknas miljöerna vara tillgängliga igen. Se https://ladok.se/drift-och-support/uppgraderingskalender för aktuella datum.

Behovet av utökad tid för servicefönster beror på tillägg av två nya lärosäten i version 1.79.0 samt flytt av uppföljningsdatabaser i de resterande fyra versionerna. För Ladok – integrationstestmiljö och Ladok – testmiljö gäller normala uppgraderingstider.

2021-11-17 | Ladoksupporten