Ladok

Uppgraderingen av Ladok – integrationstestmiljö – till version 1.37 ej klar

Uppgraderingen av Ladok – integrationstestmiljö kommer ej att bli klar inom utsatt tid. Ny beräknad tid för färdigställande är kl 13.00. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 13.00 kommer miljön fungera normalt igen.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

2019-11-15 | Ladoksupporten