Ladok

Uppgradering Temporär utbildningsmiljö- utb3 ej genomförd.

Uppgraderingen av Temporär utbildningsmiljö- utb3 till 1.4.1 har inte kunnat genomföras pga tekniska problem.
Miljön är återställd till föregående version och är öppnad igen. Vi återkommer med nytt  datum för uppgradering. 

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2018-05-16 | Ladoksupporten