Ladok

Uppgradering temporär utbildningsmiljö-utb2 ej klar.

Uppgraderingen av Temporär utbildningsmiljö-utb2 pågår fortfarande. Ny beräknad tid är kl 13.

2017-12-14 | Ladoksupporten