Ladok

Uppgradering Temporär utbildningsmiljö-utb2 ej klar.

Uppgraderingen av temporär utbildningsmiljö-utb2 pågår fortfarande, ny beräknad tid är kl 12.

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-12-14 | Ladoksupporten