Ladok

Uppgradering i Jira pågår

Uppgradering i ärendehanteringsverktyget Jira pågår idag kl 08.00 – ca kl 14.00. Under tiden kan inga nya supportärenden eller beställningsärenden rapporteras in via Ladoksupport och Ladokbeställning i Jira.

Supporten kan nås via supporttelefonen under hela dagen.

2019-10-09 | Ladoksupporten