Ladok

Uppgradering av MIT-IK pågår fortfarande

Den planerade uppgraderingen av MIT-IK beräknas bli klar under fredag eftermiddag, därefter startas en IK-körning. Under tiden uppgraderingen pågår kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-08-18 | Ladoksupporten