Ladok

Uppdateringen av MIT-Integration till version 82 är klar

Nu är uppdateringen av MIT-Integration klar och miljön är redo att användas. Miljön är uppgraderad till version 82.

Hanteringen av användare och behörigheter på MIT-Integration följer inte samma förfarande som för övriga miljöer. Detta har medfört att vissa behörighetsprofiler inte kunnat importeras och att ett antal användare därmed saknar behörigheter. De profiler ni saknar måste ni lägga in på nytt och därefter koppla till berörda användare. Vi beklagar det extra manuella arbete detta kommer att medföra för er.

Imorgon fredag kommer vi att lägga upp uppstartsanvändare samt utfärda certifikat för de 2 nya lärosätena KI och BTH. Ansvariga för respektive lärosäte kommer att få särskild information då arbetet är klart.

För information om leveransen se allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation

2017-06-15 | Ladoksupporten