Ladok

Uppdatering av Resultatleveransen till version 1.7.1 är klar.

Nu är uppgraderingen av Resultatleveransen färdig och miljön är redo att användas.

2017-05-23 | Ladoksupporten