Ladok

Tillfällig driftstörning i produktionsmiljön gällande externa feeds

Vi upplever för närvarande en tillfällig driftstörning i de externa feeds som finns för varje lärosäte. Inga nya händelser publiceras.
Felet är identifierat och en lösning beräknas vara på plats 15:00 idag.

 

2017-06-30 | Ladoksupporten