Ladok

Temporär utbildningsmiljö-utb3 – Uppgradering till version 1.7 är klar

Nu är uppgraderingen av Temporär utbildningsmiljö-utb3 färdig och miljön är redo att användas.

Allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

 

2018-06-27 | Ladoksupporten