Ladok

Temporär utbildningsmiljö-utb2 uppgradering ej klar

Uppgraderingen av Temporär utbildningsmiljö-utb2 pågår fortfarande. Ny beräknad tid är fredag kl 10.00.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte

2018-08-23 | Ladoksupporten