Ladok

Servicefönstret för uppgradering av MIT-Integration flyttas. Nytt fönster 28/9 – 3/10

Servicefönstret för MIT-Integration flyttas. Arbetet kommer att starta torsdag 28/9. Miljön beräknas vara tillgänglig på morgonen tisdag 3/10.

Obs. den planerade förändringen av portnummer flyttas också fram till det nya servicefönstret.

Anledningen till det flyttade servicefönstret är att registervården av databaser har varit mer komplicerad än förväntad och är ännu inte helt färdig.

 

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-09-25 | Ladoksupporten