Ladok

Produktionssättning påbörjas för SU och KF

Produktionssättning för Stockholms universitet och Konstfack påbörjas idag kl 9.30. Det innebär att produktionsmiljön för nya Ladok beräknas vara nere mellan kl 16 i morgon 31/10 och kl 16 1/11.  Merithämtning (LadokPing) från dessa lärosäten fungerar inte förrän lärosätena är igång i nya Ladok. REST-anrop till produktionsmiljön fungerar inte heller förrän miljön är fullt återöppnad.

2017-10-30 | Ladoksupporten