Ladok

Produktionssättning påbörjas för Röda Korsets högskola och Högskolan i Borås

Produktionssättning för Röda Korsets högskola och Högskolan i Borås påbörjas idag kl 9. Det innebär att produktionsmiljön för nya Ladok beräknas vara nere mellan kl 16 19/9 och kl 11 20/9 (systemet är i läsläge mellan kl 8-10.30 den 20/9).

Merithämtning (LadokPing) från dessa lärosäten fungerar inte förrän lärosätena är igång i nya Ladok.

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-09-20 | Ladoksupporten