Ladok

Produktionssättning påbörjas för lärosäte HV och KI

Produktionssättning för lärosäte Högskolan Väst och Karolinska Institutet påbörjas idag kl 9. Det innebär att produktionsmiljön för nya Ladok beräknas vara nere mellan kl 16 i morgon 15/11 och kl 11 16/11. Systemet är i läsläge mellan ca kl 8-10.30 den 16/11

Merithämtning (LadokPing) från dessa lärosäten fungerar inte förrän lärosätena är igång i nya Ladok. REST-anrop till produktionsmiljön fungerar inte heller förrän miljön är fullt återöppnad.

2017-11-14 | Ladoksupporten