Ladok

Produktionssättning påbörjas för lärosäte GIH och HDA

Produktionssättning för lärosäte GIH och HDA påbörjas idag kl 9. Det innebär att produktionsmiljön för nya Ladok beräknas vara nere mellan kl 16 i morgon 3/10 och kl 11 4/10. Systemet är i läsläge mellan ca kl 8-10.30 den 4/10.

Blir produktionssättningen klar tidigare kan läsläget tas bort tidigare. Merithämtning (LadokPing) från dessa lärosäten fungerar inte förrän lärosätena är igång i nya Ladok. REST-anrop till produktionsmiljön fungerar inte heller förrän miljön är fullt återöppnad.

 

2017-10-02 | Ladoksupporten