Ladok

Produktionssättning påbörjas för Högskolan i Gävle och Mälardalens högskola

Produktionssättning för Högskolan i Gävle och Mälardalens högskola påbörjas idag kl 9. Det innebär att produktionsmiljön för nya Ladok beräknas vara nere mellan kl 16.00 den 28/6 och kl 12.00 den 29/6 (systemet är i läsläge mellan kl 8-11.30 29/6). Merithämtning (LadokPing) från dessa lärosäten fungerar inte förrän lärosätena är igång i nya Ladok kl 12 29/6.

 

2017-06-27 | Ladoksupporten