Ladok

Produktionssättning påbörjas för HKR och KAU

Produktionssättning för Högskolan Kristianstad och Karlstads universitet påbörjas idag kl 8.40. Det innebär att produktionsmiljön för nya Ladok beräknas vara nere mellan kl 16 i morgon onsdag 21/2 och kl 11 torsdag 22/2. (Systemet går dock att komma åt, men endast i läsläge, mellan ca kl 8-10.30 den 22/2.)

Merithämtning (LadokPing) från dessa lärosäten fungerar inte förrän lärosätena är igång i nya Ladok. REST-anrop till produktionsmiljön fungerar inte heller förrän produktionsmiljön är fullt återöppnad.

2018-02-20 | Ladoksupporten