Ladok

Produktionssättning för Stockholms universitet och Konstfack 30/10-1/11

Stockholms universitet och Konstfacks produktionssättning planeras till perioden 30/10-1/11.

Som vi tidigare informerat om finns viss osäkerhet i hur lång tid produktionssättningen tar. Det beror på att de datamängder som nu ska konverteras är lika stora som hela den mängd data vi redan har i produktionsmiljön för nya Ladok för 11 lärosäten.

Målsättningen är att stänga produktionsmiljön från kl 16 tisdag 31/10 till kl 16 onsdag 1/11. Det är i dagsläget inte säkert att den tidplanen håller. Vi aviserar därför att produktionsmiljön för nya Ladok kan behöva tas ner under ca ett dygn under perioden 31/10 – 6/11. Ett driftmeddelande kommer att skickas ut dagen innan produktionsmiljön tas ner.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Ladoksupporten

2017-10-23 | Ladoksupporten