Ladok

Produktionssättning färdig för SU och KF

Nu är produktionssättningen av nya Ladok för Stockholms universitet och Konstfack klar.

Nu fungerar merithämtning (LadokPing) och REST-anrop mot produktionssatta lärosäten igen.

Inaktiveringen av ändringar i identitetsuppgifter är också hävd och ändringar är återigen möjliga att genomföra.

2017-11-01 | Ladoksupporten