Ladok

Produktionssättning färdig för lärosäte HV och KI

Nu är produktionssättningen av nya Ladok för lärosäten Högskolan Väst och Karolinska Institutet klar.

Nu fungerar merithämtning (LadokPing) och REST-anrop mot produktionssatta lärosäten igen. Det är nu återigen möjligt att genomföra ändringar i identitetsuppgifter.

2017-11-16 | Ladoksupporten