Ladok

Produktionssättning färdig för Högskolan i Gävle och Mälardalens högskola

Nu är produktionssättningen av nya Ladok för Högskolan i Gävle och Mälardalens högskola klar. Produktionsmiljön för nya Ladok tas ner kl 11:30  för att ta bort läsläget och beräknas vara igång igen senast kl 12:00. Då  kommer även merithämtning (LadokPing) mot dessa lärosäten att fungera igen.

 

2017-06-29 | Ladoksupporten