Ladok

Produktionssättning färdig för Högskolan Dalarna

Nu är produktionssättningen av nya Ladok för Högskolan Dalarna klar. Produktionsmiljön för nya Ladok tas ner nu kl 10:30 för att ta bort läsläget och beräknas vara igång igen senast kl 11. Då kommer även merithämtning (LadokPing) och REST-anrop mot produktionssatta lärosäten att fungera igen.

2017-10-04 | Ladoksupporten