Ladok

Produktionssättning färdig för GIH

Nu är produktionssättningen av nya Ladok för Gymnastik- och idrottshögskolan klar. Produktionsmiljön för nya Ladok tas ner nu kl 10:15 för att ta bort läsläget och beräknas vara igång igen senast kl 10:30. Då kommer även merithämtning (LadokPing) och REST-anrop mot produktionssatta lärosäten att fungera igen.

2017-10-05 | Ladoksupporten