Ladok

Produktionssättning av nya Ladok för Högskolan Väst och Karolinska Institutet samt Högskolan i Halmstad och Linnéuniversitetet

Högskolan Väst och Karolinska Institutets produktionssättning planeras till perioden 14-16/11 och produktionsmiljön för nya Ladok beräknas vara nere mellan kl 16 den 15/11 och kl 11 den 16/11. Under den perioden fungerar inte merithämtning (LadokPing) mot dessa lärosäten.

Högskolan i Halmstad och Linnéuniversitets produktionssättning planeras till perioden 5-7/12 och produktionsmiljön för nya Ladok beräknas vara nere mellan kl 16 den 6/12 och kl 11 den 7/12. Under den perioden fungerar inte merithämtning (LadokPing) mot dessa lärosäten.

Löpande driftinformation kommer att skickas ut under produktionssättningarna.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Ladoksupport

 

2017-10-10 | Ladoksupporten