Ladok

Produktionsmiljön för nya Ladok stängs pga produktionssättning, idag onsdag 4/10, 16.30

Produktionsmiljön för nya Ladok tas nu ner för att konvertera in data för Gymnastik- och idrottshögskolan.

Produktionsmiljön beräknas vara uppe igen imorgon (5 okt) kl 08.00 och är då i läsläge fram till kl 10.30. Därefter tas produktionsmiljön ner i ca en halvtimme och är uppe med full funktionalitet igen senast kl 11.00.

Blir produktionssättningen klar tidigare kan läsläget tas bort tidigare. Fram till dess fungerar inte merithämtning (LadokPing) mot något av de produktionssatta lärosätena, och REST-anrop mot produktionsmiljön fungerar inte heller.

2017-10-04 | Ladoksupporten