Ladok

Produktionsmiljön för nya Ladok stängs pga produktionssättning idag kl 16.00 (2017-05-17)

Produktionsmiljön för nya Ladok tas ner idag klockan 16.00 för att konvertera in data för lärosäten SKH och THS. Produktionsmiljön beräknas vara uppe igen kl 8.00 18/5 och är då i läsläge fram till kl 12.00 18/5. Fram till dess fungerar inte merithämtning (LadokPing) mot något av de produktionssatta lärosätena.

2017-05-17 | Ladoksupporten