Ladok

Produktionsmiljön för nya Ladok stängs pga produktionssättning

Produktionsmiljön för nya Ladok tas ner kl 16 för att konvertera in data för Stockholms universitet och Konstfack.  

Produktionsmiljön beräknas vara uppe igen med full funktionalitet imorgon 1/11 senast kl 16. Blir produktionssättningen klar tidigare meddelar vi det. 

Fram till dess fungerar inte merithämtning (LadokPing) mot något av de produktionssatta lärosätena och REST-anrop mot produktionsmiljön fungerar inte heller.

2017-11-01 | Ladoksupporten