Ladok

Produktionsmiljön för nya Ladok stängs p.g.a. produktionssättning

Produktionsmiljön för nya Ladok tas nu ner för att konvertera in data för Högskolan i Gävle och Mälardalens högskola. Produktionsmiljön beräknas vara uppe igen kl 08.00 i morgon bitti (den 29/6) och är då i läsläge fram till kl 11:30. Därefter tas produktionsmiljön ner i ca 30 minuter och är uppe med full funktionalitet igen vid kl 12. Fram till dess fungerar inte merithämtning (LadokPing) mot något av de produktionssatta lärosätena.

2017-06-28 | Ladoksupporten