Ladok

Planerat underhåll i Jira

Fredagen, 2021-03-12, kl 08.00 – ca kl 16.00 kommer ärendehanteringsverktyget Jira vara stängt för underhåll.

Under tiden kan inga nya supportärenden eller beställningsärenden rapporteras in via Ladoksupport och Ladokbeställning i Jira.

Supporten kan nås via supporttelefonen.

2021-03-09 | Ladoksupporten