Ladok

Planerat underhåll i Jira

Torsdagen, 2021-02-04, kl 13.00 – ca kl 15.00 kommer ärendehanteringsverktyget Jira vara stängt för underhåll.

Under tiden kan inga nya supportärenden eller beställningsärenden rapporteras in via Ladoksupport och Ladokbeställning i Jira.

Supporten kan nås via supporttelefonen.

2021-02-02 | Ladoksupporten