Ladok

Planerat underhåll i Jira

Onsdag, 2020-12-02, kl 08.00 – ca kl 16.30 kommer ärendehanteringsverktyget Jira vara stängt för underhåll. Under tiden kan inga nya supportärenden eller beställningsärenden rapporteras in via Ladoksupport och Ladokbeställning i Jira.

Supporten kan nås via supporttelefonen.

2020-11-27 | Ladoksupporten