Ladok

Planerat underhåll i Jira

Onsdag, 2020-10-07, kl 13.00 – ca kl 14.00 kommer ärendehanteringsverktyget Jira vara stängt för underhåll. Under tiden kan inga nya supportärenden eller beställningsärenden rapporteras in via Ladoksupport och Ladokbeställning i Jira.

Supporten kan nås via supporttelefonen.

2020-10-02 | Ladoksupporten