Ladok

Planerat underhåll i Jira

Onsdag, 2020-06-03, kl 13.00 –  kl 17.00 kommer ärendehanteringsverktyget Jira vara stängt för underhåll. Under tiden kan inga nya supportärenden eller beställningsärenden rapporteras in via Ladoksupport och Ladokbeställning i Jira.

Supporten kan nås via supporttelefonen.

2020-05-29 | Ladoksupporten